pakilti

Žadinam kūrybiškumą: šešių skrybėlių metodas

“Nėra nieko liūdnesnio ir labiau gaišinančio nei tokia situacija – salėje susirinkę inteligentiški ir didelį atlyginimą gaunantys žmonės laukia galimybės paprieštarauti tam, ką pasakė pranešėjas. Naudojant “Šešių skrybėlių” metodą nuosekliai panaudojama kiekvieno išmintis, patirtis ir turima informacija. “Šešios skrybėlės” taip pat padeda iš diskusijos proceso pašalinti visą „ego“. “Šešių skrybėlių” metodo poreikis pagrįstas supratimu, kaip keičiantis mąstymo režimui smegenyse keičiasi cheminiai procesai. Naudodama šį metodą viena stambi korporacija sumažino diskusijų apie tarptautinį projektą trukmę nuo trisdešimties iki dviejų dienų. Ginčai yra neefektyvūs, neveiksmingi ir neduoda greito rezultato. Ginčas niekada nebuvo konstruktyvus. Paralelinis mąstymas naudojant “Šešių skrybėlių” metodą sparčiai užima ginčo vietą visame pasaulyje.” – štai taip skamba rašytojo, psichologo, verslo konsultanto Edward de Bono knygos “Mąstyk kitaip” (angl. “Six Thinking Hats”) anotacija.

Kokia gi “šešių skrybėlių” metodo esmė?

Šio metodo pagrindas – lygiagretaus mąstymo koncepcija. Dažniausiai vieni ar kiti sprendimai gimsta diskusijose ar karštuose ginčuose, susidūrus skirtingoms nuomonėms. Ir tokiu būdu, dažnai pasirenkamas ne geriausias sprendimas, o tas, kuris būna garsiausiai apginamas. Naudojant lygiagretaus mąstymo modelį, skirtingos nuomonės, požiūriai ir idėjos nėra supriešinamos, o nagrinėjamos lygiagrečiai.

Sprendžiant įvairias užduotis, “šešių skrybėlių” metodas padeda įveikti tris pagrindines kliūtis:

1. EMOCIJAS.

Dažnai, vietoje to, kad ieškotumėm sprendimo, mes panyrame į emocijas, kurios ir nulemia tolimesnius veiksmus.

2. PASIMETIMĄ.

Susidūrę su nauja, dar nežinoma arba daugialype užduotimi, mes dažnai nežinome, ką daryti ir nuo ko pradėti.

3. PAINIAVĄ.

Kai mes stengiamės mintyse išlaikyti daugybę su užduotimi susijusios informacijos, norime išlikti logiški, nuoseklūs, kūrybingi ir konstruktyvūs, o dar tuo pat metu stebime, kad tokie būtų ir kiti šalia esantys žmonės, paprastai tokios pastangos baigiasi painiava savo pačių mintyse.

“Šešių skrybėlių” metodas padeda įveikti išvardintus trukdžius ir pažvelgti į situaciją (užduotį) iš šešių skirtingų perspektyvų, kurios metaforiškai siejamos su skirtingų spalvų skrybėlėmis. Tai padeda labiau sutelkti dėmesį į sprendimo paieškas ir pamatyti skirtingus situacijos ar užduoties aspektus.

ŠEŠIOS MĄSTYMO SKRYBĖLĖS

1. BALTA SKRYBĖLĖ.

“Užsidėję” baltą skrybėlę dėmesį koncentruojame į objektyvią informaciją: faktus ir skaičius. Taip pat, be tos informacijos, kurią jau turime, galime pasvarstyti ir apie tai, kokios informacijos mums trūksta ir kaip galime ją gauti.

2. RAUDONA SKRYBĖLĖ.

Tai – jausmų, emocijų ir intuicijos skrybėlė. Šiame etape nesigiliname į smulkmenas ir svarstymus, o išsakome visas intuityvias prielaidas. Kalbame apie emocijas (baimė, džiaugsmas, susižavėjimas, nerimas ir t.t.), kurios kyla galvojant apie vieną ar kitą sprendimą. Čia labai svarbu būti sąžiningu tiek su savimi, tiek su kitais (jeigu procese dalyvauja kiti žmonės).

3. GELTONA SKRYBĖLĖ.

“Užsidėję” geltoną skrybėlę, mes galvojame apie spėjamus privalumus, kuriuos gausime pasirinkę vieną ar kitą sprendimo variantą. Galvojame apie naudą ir galimas perspektyvas. Net tada, jeigu idėja iš pirmo žvilgsnio atrodo neturinti nieko teigiamo, svarbu atidžiai išanalizuoti ir atrasti būtent teigiamą pusę bei joje slypinčius teigiamus resursus.

4. JUODA SKRYBĖLĖ.

Su juoda skrybėle situaciją (užduotį, pasiūlymą) vertiname kritiškai: “įjungiame” atsargumą ir nagrinėjame galimas grėsmes, tikėtiną riziką ir pavojus, svarbius ir tariamus trūkumus. Tampame tais, kurie ieško “akmenų po vandeniu”, na, ir pabūkime šiek tiek pasimistais.

5. ŽALIA SKRYBĖLĖ.

Tai kūrybos, alternatyvų paieškos ir pokyčių skrybėlė. Žiūrime į pačius įvairiausiaus variantus, kuriame naujas idėjas, keičiame jau esančias ir nagrinėjame tai, kas jau padaryta. Čia labai svarbu į situaciją (užduotį, pasiūlymą) pasižiūrėti nestandartiškai ir neriboti vaizduotės. Šiame etape galimos viso alternatyvos, net ir tos, kurios iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti beprotiškos.

6. MĖLYNA SKRYBĖLĖ.

Šeštoji mąstymo skrybėlė yra skirta apibendrinti idėjos realizavimo procesus. Naudodami mėlyną skrybėlę prieš visas kitas, mes nustatome tai, ką mums reikės padaryti, tikslus, kurių sieksime procese. O pabaigoje naudodami mėlyną skrybėlę, aptariame vykusį procesą, įvertiname jo naudą, efektyvumą ir darome išvadas.

Kaip ir kada galima naudoti “šešių skrybėlių” metodą?

Šį metodą galite taikyti visais protinio darbo reikalaujančiais atvejais, visose srityse ir lygmenyse. Pavyzdžiui, individualiai galite naudoti, kai reikia sukurti dalykinį pasiūlymą, suplanuoti svarbius reikalus, įvertinti situaciją ir gautą pasiūlymą, išspręsti sudėtingą situaciją ir panašiai. Metodas gali būti taikomas ir dirbant grupėje. Darbas primena “smegenų šturmo” metodą ir gali būti naudojamas ginčų ar konfliktų sprendimui, naujų idėjų paieškai, planuojant veiksmus ar ieškant situacijos sprendimų.

Sėkmės taikant!

Vertė Ilona Tamošiūnienė

Komentarai