pakilti

Kuo tiki, taip ir gyveni. Įsitikinimų keitimo praktikos.

Ar galite įsivaizduoti, kaip važiuotų automobilis, jeigu vienu metu laikytumėte nuspaudę ir greičio, ir stabdžio pedalus? Šį procesą pavadinti važiavimu, vargu, ar galėtumėm. Bet būtent taip elgiamės mes, kai tikime, jog...man nepavyks...su manim kažkas negerai...man kažko trūksta...neturiu jokių talentų... ir panašiai.

Tai, kur jūs šiandien esate, kaip atrodote, kaip jaučiatės, kuo užsiimate – jūsų įsitikinimų pasekmė, jūsų požiūris į save ir pasaulį, jūsų realybės suvokimas. Ir būtent jūsų įsitikinimai lemia tai, kaip jūs reaguojate į aplinką, kaip elgiatės ir kaip gyvenate.

Įsitikinimai – tai tam tikros vidinės programos, kurias suformavo mūsų patirtis – teigiama ar neigiama. Tai tarsi akiniai, pro kuriuos mes matome pasaulį, kitus žmones ir save. Įsitikinimai – tai mūsų sprendimai, kuriuos mes kažkada priėmėme, ir kurie labai dažnai apriboja mūsų galimybes, kaišioja pagalius į ratus ir uždaro į ne visada maloniai įrengtą narvelį.

Tikėdami tam tikra tiesa, mes elgiamės šios tiesos rėmuose. “Jau per vėlu…aš dar nepasiruošęs…aš negaliu nieko padaryti…aš nevertas…man nepavyks…” – šie ir panašūs įsitikinimai diktuoja mūsų elgesį, pasaulėžiūrą, jų pagrindu kuriame savo gyvenimą. Mes tarsi “pritempinėjam” pasaulį iki savo tikėjimo. O pasaulis – jis toks – jis nesipriešina ir duoda tai, kuo tikime.

Labai daug įsitikinimų susiformuoja dar vaikystėje, daug anksčiau, nei mes pradedame suvokti jų įtaką. Kiti įsitikinimai atsiranda pakeliui, kai nutinka kažkokie labai stiprų emocinį foną turintys įvykiai. Tačiau labai svarbu suvokti, kad įsitikinimai – tai yra tik idėjos, mintys, kuriomis mes tikime. Tai – ne faktai, ne objektyvi realybė.

Bet koks įvykis pats savaime tėra faktas tol, kol mes nesuteikiame jam reikšmės, o įsitikinimai ir yra ta reikšmė, kurią mes priskiriame vienam ar kitam įvykiui.

Na, įsivaizduokite, kad jūs esate kambaryje ir ateina kitas žmogus. Ateina ir su jumis nekalba. Ką, greičiausiai, jūs pagalvosite? “Tikriausiai jis ant manęs pyksta…bet koks jis nemandagus…aš tikriausiai jam visai nerūpiu…aš taip ir galvojau, jis manęs nemyli…aš nesvarbi…”, - ko gero, galvosite jūs. Bet tai tėra reikšmė, kurią jūs suteikiate įvykiui, tai – jūsų interpretacija. Tai nėra faktai ir juo labiau – tiesa. Juk gali būti, kad įėjęs žmogus visai neseniai išgirdo kokią nemalonią informaciją ir dabar labai susirūpinęs mintyja, kaip susitvarkyti, o jūsų net nemato. Gali taip būti? Gali, o mes, nežinodami kas ir kaip, pradėsime elgtis priklausomai nuo to, kokia mintis praskriejo mūsų galvoje. Ir jausimės atitinkamai. Todėl verta prisiminti, kad mes niekada negalime 100% žinoti, kas vyksta su kitu žmogumi, koks gi yra gyvenimas ir net – kokie esame mes.

Nei vienas įvykis pats savaime negali sukelti jausmų.

Pavyzdžiui. Vakaras, jūs sėdite namie, skaitote knygą ir neturite jokio tikslo išeiti į lauką. Ir išgirstate į langus barbenačius lietaus lašus. Kaip jūs jausitės? Greičiausiai, taip pat, kaip ir iki tol. O dabar įsivaizduokite, kad jūs esate ūkininkas, kurio laukai kentėjo nuo užsitęsusios sausros. Tokiu atveju lietus bus panašus į stebuklą ir jūs pradėsite šėlti iš džiaugsmo. O jeigu lietus netikėtai jus užklups vestuvių dieną ir tiek jūs, tiek jūsų svečiai kiaurai permirksite? Tokiu atveju galite nusiųsti lietui ne vieną piktą žodį. Taigi, kas sukelia reakciją į lietų? Lietus? Ar reikšmė, kurią suteikėte lietui?

Mūsų įsitikinimai griauna prigimtinį pasitikėjimą savimi ir trukdo gyventi pilnavertį gyvenimą.

Kažkada seniai, jau tų laikų net nepamename, mes mokėmės vaikščioti ir iš pradžių tai sekėsi sunkokai, mes dažnai griūdavome. Bet pargriuvę, tiesiog pakildavome ir bandydavome dar kartą, ir dar kartą. Ir darėme tai tiek kartų, kol pagaliau tvirtai pradėjome dėlioti žingsnius. Panašiai mes mokėmės ir kalbėti: pradžioje mažai kas galėjo suprasti, ką gi mes sakome. Bet tai mūsų nesustabdė ir mes toliau kalbėjome savąja kalba tol, kol vieną dieną išmokome aiškiai tarti žodžius ir reikšti mintis. Dabar mums tai atrodo savaime suprantama, tačiau iš tiesų tai neįvyko savaime - mes mokėmės ir bandėm vis iš naujo. Tol, kol išmokome. Nes tada mes dar nežinojome, kad “aš negaliu išmokti vaikščioti...ne, nebandysiu daugiau, man nepavyks...aš neverta vaikščioti kaip visi” ir panašių istorijų.

Ar galite įsivaizduoti mažylį, kuris pargriuvęs nesikėlė, daugiau nebandė eiti ir liko gulėti, nes tikėjo, jog negali to padaryti? Sunku ir įsivaizduoti, bet kai suaugome, kai sužinojome ir išmokome daugybę tiesų apie save ir gyvenimą, mes dažnai elgiamės būtent taip – pargriūname ir liekame gulėti, gailėdami savęs ir bardami gyvenimą už neteisingoje vietoje nutūpdytą kelmą ar pasėtą duobę. Tikėdami, kad mums nepavyks, atsisakome svajonių. Kai tikime, kad esam nepakankamai protingi, gražūs, išsilavinę, mes dažnai praleidžiame tas galimybes, kurias siūlo gyvenimas. Tikėdami, kad nieko negalime padaryti pakankamai gerai, jaučiamės prislėgti ir vengiame veiksmų.

Žmogus, kuris pasitiki savimi, tvirtai siekia sumanymų, pargriuvęs nusipurto dulkes ir eina toliau. Jis vertina save ir drąsiai priima iššūkius. Jis leidžia sau gyventi pilnavertį gyvenimą ir būti laimingu.

Vieną kartą garsus italų kino režisierius F. Fellini susiginčijo su ne mažiau garsiu scenaristu T. Guerro, jog šiam nepavyks sukurti pilnaverčio scenarijaus filmui, kurio trukmė būtų 10 sekundžių. Kitą dieną T. Guerro pristatė režisieriui štai tokį filmo scenarijų: “Moteris žiūri televizorių. Transliuojamas raketos startas. Skaičiuojamas laikas: 10…9…8…Mes matome jos veidą, kuriame atsispindi išgyvenimų audra. Ji ima telefoną, skambina, laukia, kol pasibaigs laikas...7…6…5…4…3…2…1… ir raketai atsiplėšus nuo žemės ištaria: “Atvažiuok, jis išskrido”.

O jeigu garsusis scenaristas būtų tikėjęs, kad jam nepavyks? Ar jis būtų bent pamėginęs sukurti tą scenarijų? Tad, kiek ilgai mes leisime įsitikinimams valdyti mūsų gyvenimą – mūsų pasirinkimo reikalas. Arba nuspręsime rašyti scenarijų ir kurti, arba ir toliau tenkinsimės juodraščiais.

Gera žinia yra ta, kad kaip sukūrėme savo įsitikinimus, taip juos galime ir perkurti.

Tuo tikslu ir pristatau įsitikinimų keitimo praktikas, skirtas savarankiškam darbui. Šios praktikos padės išsilaisvinti iš ribojančių įsitikinimų, sustiprinti prigimtinį pasitikėjimą, pakeisti mąstymo ir elgesio modelį. Jūsų nugara bus tiesesnė, žingsnis - tvirtesnis, žvilgsnis - atviresnis. Ir jūsų niekas negalės sustabdyti.

Kuo ypatingos šios įsitikinimų keitimo praktikos?

ISITIKINIMAI-PROGRAMA-baneris

Šios praktikos - tai gilus savęs pažinimas, išsami kiekvieno įsitikinimo analizė ir suvokimas. Šios praktikos - tai 9 žingsnių sistema, pagal kurią dirbdami, jūs visiems laikams išsilaisvinsite iš ribojančio įsitikinimo gniaužtų. Jeigu būsite atviri su savimi ir atidžiai atliksite kiekviename žingsnyje pateiktą užduotį, kai kuriems įsitikinimams pašalinti tereikės vieno karto, su tais, kurie įsišakniję labai giliai, gali tekti padirbėti 2, 3 ar 5 kartus, bet tai viskas, ką jums reikės padaryti. Ir ką reiškia vidutiniškai 200 minučių, skirtų vienam įsitikinimui, palyginus su metų metais velkama našta? Jums nereikės kiekvieną dieną atlikinėti užduočių ar bandyti save įtikinti, kartojant afirmacijas dešimt kartų per dieną. Skirsite laiko, padirbėsite ir pamiršite, kad tokį įsitikinimą apskritai turėjote.

Praktikų efektą stiprina tai, kad jose yra sujungtas darbas su mintimis, prisiminimais, istorijomis, su kuriomis jūs buvote susitapatinę, ir transformacinės technikos-vizualizacijos. Na, ir dar vienas lašas burtų :)

Įsitikinimų keitimo praktikų rinkinyje yra 25 svarbūs įsitikinimai.

Į sąrašą patekę įsitikinimai buvo patys populiariausi pagal atliktą apklausą, kurioje dalyvavo daugiau nei 200 žmonių. Tai patvirtina ir mano asmeninė, ir žmonių, su kuriais dirbu, patirtis. Net jeigu iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad kai kurie įsitikinimai nėra aktualūs, su jais padirbėti verta, nes dažnai mes pasislepiame nuo savęs tiek giliai, kad sunku ir atkapstyti. Jau ne vieną kartą teko susidurti, kai žmogus sakė, kad jam tai neaktualu, bet darbo procese atsivėrė visos paslėptos gelmės ir realybė eilinį kartą vožtelėjo į kaktą. Todėl kiekvienas sąraše esantis įsitikinimas vertas beveik kiekvieno žmogaus dėmesio.

Įsitikinimų sąrašas:

1. Pinigai - tai galimybės. / 2. Pinigai - tai laisvė. / 3. Ne piniguose laimė. / 4. Būkim biedni, bet teisingi. / 5. Nepatogu imti daugiau už savo darbą. / 6. Aš neverta (-as) geriau gyventi. / 7. Man kažko trūksta. / 8. Su manim kažkas negerai. / 9. Esu nepakankama (-as). / 10. Aš dar nepasiruošus (-ęs). / 11. Aš nesvarbi (-us). / 12. Man nepavyks. / 13. Nepasitikiu savimi. / 14. Aš neturiu talentų, gabumų. / 15. Man svarbi kitų nuomonė. / 16. Privalau būti geras žmogus, kad mane mylėtų. / 17. Nežinau, nuo ko pradėti. / 18. Nieko nepadarau pakankamai gerai. / 19. Galėjau viską padaryti geriau. / 20. Aš privalau rūpintis kitais. / 21. Jeigu nori kažką pakeisti, reikia daug laiko ir pastangų. / 22. Klaidos ir nesėkmės yra blogai / Aš negaliu klysti. / 23. Sunkumai grūdina / Augimas vyksta per skausmą. / 24. Viskas labai sudėtinga. / 25. Jeigu nori kažko pasiekti, reikia sunkiai dirbti.

Gali būti, kad kai kurių įsitikinimų buvimas šiame sąraše nustebins. Ypatingai - įsitikinimai 'pinigai - tai laisvė' ir 'pinigai - tai galimybės'. Šie du įsitikinimai be skatinančio poveikio, pasižymi ir labai stipriu ribojančiu poveikiu, kurio mes dažnai nematome ir kuris yra aprašytas medžiagoje. Todėl išsilaisvinti iš šių įsitikinimų daromos įtakos verta tam, kad atsirastų daugiau erdvės galimybėms ir laisvei.


Kaip viskas vyksta?

!

Šios praktikos skirtos savarankiškam darbui. Užsisakę praktikų rinkinį ir apmokėję, į savo el.paštą jūs gausite nuordą su visa praktikų medžiaga. Darbui su kiekvienu įsitikinimu yra paruoštas darbo sąsiuvinys ir garso įrašas, todėl galėsite pasirinkti sau tinkamiausį darbo variantą.

!

Kiekvieną praktiką sudaro 9 žingsniai, kuriuos atlikus, senasis įsitikinimas pradeda trauktis, užleisdamas vietą naujajam. SVARBU! Praktikose pateikiamas įsitikinimų keitimo metodas liks su jumis visam gyvenimui, nes jį galėsite pritaikyti ir kitų, sąraše neaptiktų, įsitikinimų keitimui.

!

Kiekvienam įsitikinimui reikės 30-40 minučių, kurias skirsite tada, kai turėsite tam laiko, noro ir galimybių. Visiška laisvė be jokių prisirišimų ar įsipareigojimų!

!

Išsilaisvinę iš ribojančių įsitikinimų, jūs kitaip pradėsite vertinti save ir gyvenimą, pradėsite remtis faktais, o ne iškraipytomis mintimis, kurios kyla iš ribojančio įsitikinimo.


Įsitikinimų keitimo praktikų rinkinio kaina

75 Eur

SVARBU! Praktikose pateikiamas įsitikinimų keitimo metodas liks su jumis visam gyvenimui, nes jį galėsite pritaikyti ir kitų, sąraše neaptiktų, įsitikinimų keitimui.

GALITE UŽSISAKYTI NE VISĄ KOMPLEKTĄ, O TIK AKTUALIAUSIUS ĮSITIKINIMUS. VIENO ĮSITIKINIMO KAINA 5 Eur (audio įrašas ir pdf failas). PILDYDAMI REGISTRACIJOS FORMĄ, PASIRINKITE TUOS, KURIUOS NORITE PAKEISTI.


Money_back

Aš tikiu šių praktikų efektyvumu, todėl jūs rizikuojate tik tuo, kad šių praktikų pagalba pasilengvinsite būseną, pasikelsite nuotaiką ir pradėsite daryti tai, ką jau seniai planavote. Jeigu įvyktų taip, kad praktikos jums nepatiktų ar nejaustumėte jų poveikio, jums tereikės brūkštelti laišką man ir kelių dienų bėgyje jūsų mokėjimas bus grąžintas. Šia garantija galėsite pasinaudoti vieną mėnesį nuo praktikų gavimo dienos.


P.S. Ar kada nors sakėte sau “Jeigu tik...”?

Jeigu tik aš būčiau gražesnė (-is)...Jeigu tik būčiau protingesnis (-ė)...Jeigu tada nebūčiau padariusi (-ęs) tokios klaidos...Jeigu tik būčiau dirbęs (-usi) sunkiau...Jeigu aš būčiau žinojusi (-ęs) savo talentus...Jeigu nebūčiau pražiopsojęs (-usi) tokios galimybės...

...Dabar aš būčiau laimingas žmogus.

Greičiausiai, giliai viduje jūs suprantate, kad tai tėra atsikalbinėjimai, kylantys iš jūsų įsitikinimų ir tiesų. Tai tik mintys, o ne jūs.

Pasiruošę išsilaisvinti iš visų “jeigu”? Užpildykite žemiau esančią užsakymo formą!

SVARBU! Po registracijos į Jūsų el.pašto dėžutę bus atsiųsta sąskaita apmokėjimui už praktikas. Jeigu negausite, būtinai patikrinkite kitus savo el. pašto dėžutės aplankus (Reklamos/Naujiniai/Spam) arba susisiekite el.paštu ilona.tamosiuniene@108studija.lt

Jūsų vardas, pavardė (*)

El.paštas (*)

Telefono numeris (*)

ĮSITIKINIMŲ KEITIMO PRAKTIKA / UŽSAKYMAS

PASIRINKITE ĮSITIKINIMUS, KURIUOS NORITE PAKEISTI:

VISAS RINKINYS1. Pinigai - tai galimybės.2. Pinigai - tai laisvė.3. Ne piniguose laimė.4. Būkim biedni, bet teisingi.5. Nepatogu imti daugiau už savo darbą.6. Aš neverta (-as) geriau gyventi.7. Man kažko trūksta.8. Su manim kažkas negerai.9. Esu nepakankama (-as).10. Aš dar nepasiruošus (-ęs).11. Aš nesvarbi (-us).12. Man nepavyks.13. Nepasitikiu savimi.14. Aš neturiu talentų, gabumų.15. Man svarbi kitų nuomonė.16. Privalau būti geras žmogus, kad mane mylėtų.17. Nežinau, nuo ko pradėti.18. Nieko nepadarau pakankamai gerai.19. Galėjau viską padaryti geriau.20. Aš privalau rūpintis kitais.21. Jeigu nori kažką pakeisti, reikia daug laiko ir pastangų.22. Klaidos ir nesėkmės yra blogai / Aš negaliu klysti.23. Sunkumai grūdina / Augimas vyksta per skausmą.24. Viskas labai sudėtinga.25. Jeigu nori kažko pasiekti, reikia sunkiai dirbti.

Papildoma informacija, komentarai

*Privalomi laukai

Komentarai